wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo małopolskie / powiat nowosądecki / gmina Chełmiec

Paszyn

www.paszyn.33-326.wsiepolskie.pl

Moderator: Iwona Gargas

Redakcja: Iwona Gargas, Maria Mika

Zostań moderatorem tematycznym

Działalność rolnicza i dla rolnictwa

Paszyn jest wsią rolniczą jednak z każdym rokiem maleje w niej liczba gospodarstw rolnych, na dzień dzisiejszy wg. danych uzyskanych w Gminie Chełmiec jest ich około 217. W większości są to małe gospodarstwa przydomowe. 74 gospodarstwa prowadzą produkcje rolną jak zasiewy zbóż, traw, koniczyny, ziemniaków i hodowlę krów mlecznych, trzody chlewnej, kóz, owiec, koni, drobiu. Z tych 74 gospodarstw 28 jest do 2 ha a 46 ponad 2 ha. W tych gospodarstwach hoduje się 101 sztuk krów mlecznych. Produkcja ta jest przeznaczana na własne potrzeby. W Paszynie są 4 pasieki pszczół.Gospodarstwa są tu niewielkie, gleby nieurodzajne, pola położone na stokach często pod dużym nachyleniem, co utrudnia uprawę roślin czy wypas zwierząt.  
Większość mieszkańców Paszyna pracuje zawodowo w pobliskich miejscowościach, prowadzi własną działalność gospodarczą,  posiada własne firmy, lub pracuje za granicą. Tylko niewielka ilość utrzymuje się z gospodarstw rolnych.
Ze względu na dogodne płożenie i odległość od Nowego Sącza od kilku lat sądeczanie chętnie kupują tu działki i budują domy,